Winst en verliesrekening boekhouders vinden

Een goed overzicht van alle inkomsten en uitgaven is voor elke ondernemer onmisbaar. Een dergelijk overzicht is de winst en verliesrekening. Dit maakt het in mijn opinie dan ook het belangrijkste overzicht. Deze dien je als ondernemer gemakkelijk en eenvoudig te kunnen inzien.

Bovendien dien je deze dusdanig op te zetten dat deze ook een duidelijk inzicht geeft in het financiële reilen en zeilen van de onderneming.

De baten en lasten dien je helder en duidelijk in één overzicht te hebben. Je kunt dan direct zien of jouw onderneming winstgevend is. Maar het geeft je ook inzicht waar je als ondernemer op dient te letten. Waaraan geef jij je geld uit en waar verdien het meeste mee? Maakt jouw onderneming winst of verlies? Dit zijn belangrijke vraagstukken voor elke ondernemer. 

De inrichting van de  winst en verliesrekening 

Je hebt hier de vrijheid in de manier waarop je deze eruit wilt laten zien. In de praktijk zie je een standaard template wat door veel ondernemers wordt gebruikt. De volgende rubrieken zie je dan bijna altijd standaard in de winst en verliesrekening:

Winst en verliesrekening

Het begrip winst en cashflow

De begrippen winst en cashflow worden nogal eens door elkaar gehaald. Het is echter belangrijk te begrijpen dat winst en cashflow niet hetzelfde zijn. Het verschil is dat niet alle kosten ook daadwerkelijk uitgaven (= geld uit) zijn. Een voorbeeld zijn afschrijvingen. Daarnaast is een ontvangst van een debiteur een inkomende geldstroom, maar geen inkomsten. Deze heb je al geboekt op het moment dat je de verkoopfactuur hebt aangemaakt.  Cashflow heeft per definitie invloed op het saldo van de bankrekening.

Het is allebei uitermate belangrijk. In de financiële wereld wordt de cashflow soms als nog belangrijker gezien dan winst.

Cashflow is puur objectief. Het is het saldo van de ingaande en uitgaande geldstroom. De winst valt enigszins te beïnvloeden door boekhoudkundige ingrepen.

De beste manier om een winst en verliesrekening op te stellen

Maak je gebruik van een boekhoudprogramma dan is dit eigenlijk erg eenvoudig. Zelfs een eenvoudig boekhoudprogramma geeft een overzicht in de opbrengsten en kosten Ga je een boekhoudprogramma kopen, dan zou je er op moeten letten dat de winst en verliesrekening standaard, met een eenvoudige klik in te zien is. En het liefst ook direct in de boekhoud app.

Kies het juiste detailniveau

Het uitgangspunt is dat de winst en verliesrekening een compact overzicht is wat op een pagina dient te passen. Zet je deze te uitgebreid op, dan kan het onoverzichtelijk worden.

Het doel is om een algemene indruk te krijgen over de inkomsten en uitgaven. Wil je meer details over jouw omzet of bepaalde kosten, dan is een tweede rapportage aan te bevelen. 

In deze rapportage kan je dan bepaalde rubrieken verder in detail bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een omzet per klant. Maar bijvoorbeeld ook aan het uitsplitsen van advertentiekosten naar verschillende media. 

Het belang van het inrichten van de boekhouding

Je dient jouw boekhouding dusdanig in te richten dat je instaat bent de kosten en baten overzichtelijk in te richten. Hiervoor zijn grootboekrekeningen essentieel. De rubrieken die jij terug wilt zien zal je moeten inrichten in jouw boekhouding. Boek je bijvoorbeeld alle salarissen op een grootboekrekening, dan zal je later niet in staat zijn deze per afdeling weer te geven.

Wil je een overzicht over de opbrengsten van verschillende productgroepen, dan zal je grootboekrekeningen voor deze verschillende productgroepen moeten inrichten. Je kan deze echter in een rapportage weer groeperen. Maar wil je dit inzicht in je boekhouding terugzien, dan zal je hier rekening mee moeten houden bij het opzetten van de boekhouding.

Accuraat boekhouden

Daarnaast dien je er natuurlijk voor te zorgen dat de kosten op de juiste grootboekrekening terecht komen. Doe je dit niet dan zal je ook geen correcte weergave van jouw baten en lasten kunnen inzien.

Vergelijken van de resultaten

Om inhoudelijk een goed oordeel te kunnen geven over de resultaten van jouw onderneming dien je vergelijkingsmateriaal te hebben. Het vergelijken met verschillende periodes maakt het overzicht een stuk inzichtelijk. Hoe verhouden de resultaten zich tot het voorgaande jaar. En indien je een budget of prognose hebt opgesteld, hoe verhouden dan jouw werkelijke resultaten zich tot de verwachtingen.

Dit soort vergelijkingen maakt de winst en verliesrekeningen een stuk waardevoller.

Een jaar afsluiten

Je begint elk jaar weer op nul. De rapportage is een inzicht of een onderneming over een bepaalde periode winst of verlies heeft gemaakt. Het verschil tussen het overzicht van de opbrengsten en kosten ten opzichte van de balans is dat het gaat om een momentopname. 

Bij het afsluiten van een jaar dien je een aantal handelingen uit te voeren. Zo dien je het resultaat te verwerken, zodat dit wordt overgeheveld naar de balans. Ook kunnen er zich jaarlijkse boekingen voordoen zoals bijvoorbeeld afschrijvingen en voorzieningen.

Een staat van baten en kosten over meerdere boekjaren geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de onderneming.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *