Wat doet een boekhouder

Wat doet een boekhouder nu eigenlijk? Het beroep boekhouder heeft een beetje een stoffig imago. Maar is dat eigenlijk wel terecht? 

In onze opinie zit er een groot verschil tussen een standaard boekhouder en een echt goede boekhouder. Een echte goede boekhouder kan jou als ondernemer zijnde ontzettend veel opleveren. 

Privé of zakelijk

Als we verder kijken naar de vraag wat doet een boekhouder, dan dienen we onderscheid te maken tussen ondernemers en privé personen. Als privé persoon ben je in Nederland niet verplicht een boekhouding bij te houden. Dit is vaak ook niet noodzakelijk. Als ondernemer zijnde ben je wel verplicht een goede boekhouding te voeren.

Voor een privé persoon zullen de activiteiten van een boekhouder zich veelal beperken tot het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij is het belangrijkste aandachtspunt dat de boekhouder goed op de hoogte is van eventuele aftrekposten die je kunt opvoeren. Indien dit niet het geval is, dan loop je geld mis. Helaas is dit nog steeds vaak het geval.

Op deze pagina richten we ons verder op hetgeen een boekhouder dient te doen voor een ondernemer.

De standaard activiteiten van een boekhouder voor een ondernemer

Een boekhouding begint altijd met het verwerken van transacties. De rekeningen die je ontvangt dienen te worden verwerkt, klanten dienen facturen te ontvangen te ontvangen die je in de boekhouding dienen te worden verwerkt en de betalingen en ontvangsten van de zakelijk rekening dienen te worden ingelezen en te worden gematcht.

Daarnaast kan je het opstellen van de btw-aangifte ook als een standaard activiteit van een boekhouder zien. Dit alles dient goed en tijdig te gebeuren. Alleen wanneer dit zeker is gesteld, dan levert de boekhouding waardevolle informatie op. 

Kort samengevat zijn de standaard taken van een boekhouder als volgt:

  • Verwerking van alle bonnetjes en facturen in de financiële administratie.
  • Verwerken van de transacties zakelijke bankrekening
  • Eventueel factureren van klanten
  • Het aanmaken en uitvoeren van betalingen
  • Beheer van crediteuren en debiteuren
  • Het verzorgen van de verschillende belastingaangiften, zoals btw aangiftes
  • Het opstellen van verschillende rapportages zoals een winst en verliesrekening

 

Wat doet een standaard boekhouder

Hoe kan een boekhouder voor toegevoegde waarde zorgen?

Indien je een boekhouder inhuurt, dan zou het zonde zijn, indien je hier niet optimaal gebruik van maakt. Het verwerken van financiële transacties, zoals alle inkomende en uitgaande facturen zal voor de meeste boekhouders en zeker voor een ervaren boekhouder, geen probleem zijn.

Echter, je dient ervoor te zorgen dat de boekhouder voor jou als ondernemer voor toegevoegde waarde zorgt. Dit kan op de volgende punten. Alle financiële zaken zouden door een boekhouder dienen te worden uitgevoerd.

Rapportage en advisering

Het verstrekken van inzichtelijk rapportages, die jou als ondernemer zijnde een goed inzicht geven, in wat er speelt binnen de onderneming is van groot belang. 

Vragen zoals hoe het zit met brutomarges van verschillende producten, de winstgevendheid van verschillende klanten, hoe het zit met de kasstroom, zijn allemaal uitermate belangrijk. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken van belang, zoals de ROI van een bepaalde investering en ga zomaar door.

Daarbij is het niet alleen van belang dat er een overzicht wordt verstrekt, maar dat er ook sprake is van advies vanuit een financieel oogpunt. Zijn er zaken die je anders zou kunnen doen om de omzet en winst te optimaliseren? Hier dient een boekhouder je bij te ondersteunen.

Beheer van het werkkapitaal

Het werkkapitaal is uitermate belangrijk voor een ondernemer. Een werkkapitaal wat tekort schiet, zal bijna zeker tot problemen leiden. Door het werkkapitaal goed te beheren, zal de liquiditeit van de onderneming verbeteren.

Daarnaast is een vroege signalering extreem belangrijk. Een goede boekhouder kan je al in een vroeg stadium waarschuwen, waardoor je meer tijd hebt om actie te ondernemen.

Ondernemers factureren nogal eens te laat. Elke dag dat je hiermee wacht, zorgt ervoor dat het geld later op de bankrekening staat. Dit zijn zaken waar een boekhouder in kan ondersteunen. Als je kijkt naar wat doet een boekhouder, dan dient hij of zij er ook voor zorg te dragen dat de financiële processen worden geoptimaliseerd.

Evalueren van beslissingen en beleid

Als ondernemer zijnde neem je veel beslissingen, waarbij je niet altijd over complete informatie beschikt. Je dient vaak aannames te maken. Hierdoor is het van belang om achteraf te beoordelen of de genomen beslissingen juist waren. 

En belangrijker nog, hier dien je van te leren, zodat je naar de toekomst toe steeds betere beslissingen kunt nemen. Wat heeft er goed uitgepakt en wat heeft niet goed gewerkt?

Ook op dit gebied kan een boekhouder een belangrijk rol spelen. Door analyses uit te voeren, kan hij of zij jou helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en adviseren bij het te voeren beleid.

Wat doet een standaard boekhouder advies

Rationele ondersteuning

Je kan een boekhouder ook zien als het financiële geweten van een onderneming. Hierbij dient hij of zij kritisch te zijn. Ondernemers willen bepaalde zaken nogal eens rooskleuriger voorstellen dan dat het in werkelijkheid is. Door zaken rationeel te bekijken, kan je voorkomen dat je ondoordachte of zelfs slechte beslissingen neemt.

Optimaal toepassen fiscale wet- en regelgeving

Als ondernemer dien je ervoor te zorgen dat je niet teveel belasting gaat betalen. In jaren dat je veel winst maakt kan je bijvoorbeeld extra geld spenderen, om de te betalen belasting te drukken. 

Dat uiteraard wel met het oogpunt om in de toekomst de onderneming nog verder te laten groeien. Maar ook uit oogpunt van aftrekposten kan een boekhouder ondersteunen. 

Bijvoorbeeld op het gebied van sponsoring dien je bepaalde regels te volgen, zodat je ervoor zorgt dat hetgeen je uitgeeft fiscaal aftrekbaar is.

Het vinden van een boekhouder

Het is van belang om niet alleen naar het uurtarief van een boekhouder te kijken. Het aantal boekhouders waar je uit kan kiezen is inmiddels enorm. Door het aanvragen van verschillende offertes kan je boekhouders goed met elkaar vergelijken. Een goede boekhouder vinden vraagt echter wel dat je goed kijkt naar kennis en ervaring. 

Hij of zij dient alle werkzaamheden tijdig en correct uit te voeren. Vergeet hierbij niet dat de verantwoordelijk voor de boekhouding uiteindelijk bij de ondernemer ligt. Alle gegevens dienen correct te worden verwerkt. Zo niet, dan ben jij verantwoordelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *