Jaarrekening

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiën van een onderneming. NV`s, BV`s, verenigingen en stichtingen zijn verplicht deze jaarrekening te deponeren bij de kamer van koophandel. Zzp`ers of eenmanszaken hebben deze verplichting niet.

De onderdelen van een jaarrekening

Strikt genomen ben je dus als zzp'er niet verplicht een jaarrekening op te stellen. Dat neemt niet weg dat het in onze ogen echter wel verstandig is om te doen. Daarnaast, is het opstellen van een jaarrekening eigenlijk vrij eenvoudig. Het is een overzicht van de financiële stand van zaken en bestaat uit drie onderdelen:

  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Toelichting

Zowel de balans de winst- en verliesrekening kan je eenvoudig uitdraaien vanuit jouw boekhoudprogramma. Daarvoor is het dan wel een vereiste dat de boekhouding compleet is.Indien er facturen of dergelijke missen, dan zal de opgestelde jaarrekening geen goed beeld weergeven van de financiën van een onderneming.

De jaarafsluiting verzorgen

Daarnaast dien je extra aandacht te besteden aan de jaarafsluiting. Hierbij dien je te beoordelen of je bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen dient te treffen.

Het kan ook zo zijn dat je afschrijvingen slechts 1 keer per jaar berekend en dan dien je dit ook uit te voeren als een activiteit voor de jaarafsluiting. 

De jaarafsluiting vereist net iets meer boekhoudkundige kennis dan de dagelijkse boekhoudactiviteiten. Veel ondernemers kiezen er dan ook voor om dit te laten doen door een boekhouder. Dit geeft bovendien de zekerheid dat de boekhouder de boekhouding kan controleren op onjuistheden. 

jaarrekening en jaarafsluiting

Ook voor zzp`ers is een jaarrekening aan te bevelen

Ook als het niet verplicht een jaarrekening op te stellen, wij willen dit toch aanbevelen. Ten eerste heb je zo een document in handen wat een goede samenvatting is van de financiële situatie van jouw onderneming. 

Daarnaast zal een bank hierom vragen indien je een lening wilt aanvragen. Alleen al vanuit dat oogpunt is het verstandig om dit gewoon elk jaar te doen. indien je deze nodig hebt, dan heb je het direct beschikbaar.

Voeg ook een liquiditeitsoverzicht toe

Een liquiditeitsoverzicht opstellen is geen vereiste. Toch willen wij ook aanraden om dit wel te doen. Een liquiditeitsoverzicht geeft een overzicht van het inkomende en uitgaande geld. 

Winst is erg belangrijk, maar nog belangrijker is dat deze winst vervolgens op de bankrekening terecht komt. Het is in de praktijk zeer goed mogelijkheid dat zelfs indien je winst maakt je een negatieve kasstroom hebt. En uiteindelijk kan een negatieve kasstroom leiden tot acute financiële problemen.

Maak je geen winst, maar heb je voldoende geld in kas, dan zal je niet snel in de problemen komen. Heb je geen geld maar maak je wel winst, dan is de kans op problemen vele malen groter. Daarnaast is winst of verlies maken boekhoudkundig te beïnvloeden, dit is bij een liquiditeitsoverzicht niet het geval.

Sommige ondernemers voegen een dergelijk overzicht toe, maar wij zouden dit willen aanraden aan alle ondernemers om dit gewoon standaard te doen.

Liquiditeit

De toelichting op de jaarcijfers

De mate van detail van de toelichting hangt af van de grootte van de onderneming en het aantal werkzame personen. Des te groter de onderneming des te meer informatie je dient te verschaffen. Een kleine ondernemer hoeft alleen een toelichting te geven over de grondslagen waarop de balans is samengesteld.

Een kleine rechtspersoon kan volstaan met een algemene toelichting. Voor een kleine onderneming is de jaarrekening dan ook niet al te omvangrijk. 

Wanneer een jaarverslag opstellen?

Grotere bedrijven dienen ook een jaarverslag op te stellen. Een jaarverslag gaat dieper in op de bedrijfsactiviteiten. Het is als het ware een terugblik op het afgelopen jaar, waarbij er in detail een toelichting wordt gegeven op de bedrijfsactiviteiten. 

De manier waarop dit dient te worden gedaan staat niet vast bij de wet. Het doel is om aandeelhouders en andere betrokkenen te informeren over de gang van zaken betreffende jouw bedrijf.Je dient het dan ook op te stellen vanuit dat oogpunt. Wat is van belang voor de aandeelhouders en eventueel financierders van jouw bedrijf?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de jaarrekening? Bekijk dan eens de mogelijkheid om een offerte voor de boekhouding aan te vragen. Je kan ons ook altijd een e mail sturen. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *